Voedseldienste en Voldoening

Oor

Die doel van hierdie eenheid is tweeledig:

  • Om hoë standaarde van beroepsgesondheid en -veiligheid binne SunKom te handhaaf. Die bestuur en koördinering van 'n omvattende voedsel higiëne program ten einde hoogstaande voedselvoorsieningsstandaarde en -praktyke te verseker.  Hierdie program sluit in inspeksies, ouditering, beplanning van fasiliteite en die bestuur van Diensvlak ooreenkomste.

Kontak Ons

Page: 1 of 1
2020 © UX Design & Development by NetMechanic