Dienste

Behuisingsdienste

Residential Services are tasked with ensuring that all students who are studying away from home feel like they’re still there. They also make sure the entire system is run effectively – hygienically, comfortably and financially sustainable. Through their work they shine a light on our University, making it more attractive to those who wish to study and live here. In tandem with the Maties Letting Office, they also make free space available over vacations for visitors and guests of the university. They manage the hostel facilities with a fastidiousness many landlords would be envious of.

Botaniese Tuine

Die Universiteit Stellenbosch Botaniese Tuin is 'n strategiese bate van die Universiteit wat in 1902 gestig is en sedert 1921 vanaf sy huidige perseel op ongeveer 2 hektaar grond bedryf word.

Maties Kopieer en Druk

Hierdie Departement is verdeel in twee verskillende entiteite.

  • Maties Kopieer Winkel
    Hierdie eenheid word bedryf vanuit 'n perseel in die Langenhoven Studentesentrum (LSS / Neelsie) en een by Tygerberg kampus en lewer diens aan in-stap- kliënte.
     
  • Maties Kampus Kopieer- en drukkerdienste
    Kampus Kopieer-en drukkerdienste is daartoe verbind om die hoogste gehalte druk en kopiëring fasiliteite aan ons kampus-kliënte te lewer op die mees koste-effektiewe wyse.

Maties Verhuringskantoor

Die Verhuringskantoor spesialiseer in die verhuring van fasiliteite van SU vir enige gebruik. Die primêre besigheid van die Verhuringskantoor is om die optimale gebruik van fasiliteite tot voordeel van die US te verseker.

 

Maties Winkel

Die Winkel streef daarna om 'n bestemming van keuse vir studente, alumni en algemene publiek te word vir die aankoop van produkte wat SU se handelsmerke dra.

Voldoening en Voedseldienste

Die doel van hierdie eenheid is tweeledig:

Om hoë standaarde van beroepsgesondheid en -veiligheid binne Kommersiële Dienste te handhaaf.

2020 © UX Design & Development by NetMechanic