Dienste

Behuisingsdienste

Behuisingsdienste het die taak om toe te sien dat alle studente wat op kampus studeer, voel asof hulle nog van die huis af studeer.  Hulle sorg ook dat die stelsel doeltreffend bestuur word - higiënies, gemaklikheid en ook finansieël volhoubaar.

 

Botaniese Tuine

Die Universiteit Stellenbosch Botaniese Tuin is 'n strategiese bate van die Universiteit wat in 1902 gestig is en sedert 1921 vanaf sy huidige perseel op ongeveer 2 hektaar grond bedryf word.

Maties Kopieer en Druk

Hierdie Departement is verdeel in twee verskillende entiteite.

  • Maties Kopieer Winkel
    Hierdie eenheid word bedryf vanuit 'n perseel in die Langenhoven Studentesentrum (LSS / Neelsie) en een by Tygerberg kampus en lewer diens aan in-stap kliënte.
     
  • Maties Kampus Kopieer- en drukkerdienste
    Kampus Kopieer-en drukkerdienste is daartoe verbind om die hoogste gehalte druk en kopiëring fasiliteite aan ons kampus-kliënte te lewer op die mees koste-effektiewe wyse.

Maties Verhuringskantoor

Die Verhuringskantoor spesialiseer in die verhuring van fasiliteite van SU vir enige gebruik. Die primêre besigheid van die Verhuringskantoor is om die optimale gebruik van fasiliteite tot voordeel van die US te verseker.

 

Maties Winkel

Die Winkel streef daarna om 'n bestemming van keuse vir studente, alumni en algemene publiek te word vir die aankoop van produkte wat SU se handelsmerke dra.

Voedseldienste en Voldoening

Die doel van hierdie eenheid is tweeledig:

Om hoë standaarde van beroepsgesondheid en -veiligheid binne SunKom te handhaaf.

2020 © UX Design & Development by NetMechanic