Meer Oor Ons

SunKom (voorheen bekend as Kommersiële Dienste) het sy ontstaan gevind in die behoefte van Stellenbosch Universiteit om bedryfskostes te besnoei.  Dienste afdelings wat wel lewensvatbaat bedryf kon word, is mettertyd gekommersialiseer en onder die beheer van SunKom  geplaas.  Alle afdelings van SunKom is finansiëel onafhanklik van Stellenbosch Universiteit.
2020 © UX Design & Development by NetMechanic