Meer oor ons

SUNKOM (voorheen bekend as Kommersiële Dienste) het ontstaan uit die behoefte van die Universiteit Stellenbosch om bedryfskostes te besnoei. Dienste afdelings wat wel lewensvatbaar bedryf kon word, is mettertyd gekommersialiseer en onder die bestuur van SUNKOM geplaas. Alle afdelings van SUNKOM is finansiëel onafhanklik van die Universiteit.
2020 © UX Design & Development by NetMechanic