SUNKOM

Strategiese Projekte

Meer hieroor

Die Strategiese Projekte -span binne Factory 209 (Edms.) Bpk. Is verantwoordelik vir besigheidsontwikkeling aan die Universiteit Stellenbosch. Hierdie dinamiese span bestaan uit individue uit verskillende agtergronde en aanvangsondernemings. 

Die projekte in hierdie span kan enige vorm aanneem in enige bedryf en die moontlikhede is eindeloos - van geleentheidsbestuur, e -handel en konferensies tot bemarking, akkommodasie en beleidsontwikkeling.

Hulle hoofdoel is om kommersialiseringsaktiwiteite te vind wat haalbaar is en wat positief kan bydra tot die volhoubaarheid van die Universiteit.

Waar om ons te vind

7 & 15 De Beer Straat

SunKom & Innovus Kantore

Universiteit Stellenbosch

7600

Kontak Ons

T: 021 808 4193
E: efuzy@sun.ac.za

Verwante Dienste

Matie Druk
EN KOPIEER

Verhurings-
Kantoor

Voedseldienste
& Voldoening

Matie
Winkel

Botaniese
Tuine
Koshuisdienste

SKBK

Kontak Ons